Λογισμικό Προστασίας:Ἐδῶ θὰ βρεῖτε Driver γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν κλειδιῶν προστασίας ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὶς έφαρμογές μας
 
Κλειδί Προστασίας HardLock.
Χρησιμοποιοῦνταν παλαιότερα. Συνδέονται στὴν Παράλληλη Θύρα. Γιὰ τοπική Χρήση εἶναι χρώματος μαύρου και γιὰ δικτυακή χρήση χρώματος κόκκινου-πράσινου.
Driver γιὰ HardLock (μαῦρο χρῶμα, ἐγκαθίσταται στὸν Η/Υ ποὺ τρέχει ἡ ἐφαρμογή) Win98-2000-XP-Vista hldrv32.zip
Driver γιὰ Δικτυακή Χρήση (κόκκινο-πράσινο, ἐγκαθίσταται μόνο στὸ server ὅπου καὶ τὸ δικτυακό κλειδί) hlsw32.zip

Κλειδί Προστασίας Hasp.
Σχετικά νεώτερα κλειδιά. Συνδέονται στὴν Παράλληλη Θύρα (ἄσπρο χρῶμα) ἤ στὴν USB (σκοῦρο μπλέ).
Driver Windows 32bit R4_Driver_32bit.zip
Driver Windows 64bit R4NR4_Drv_64 bit.zip
ΣΗΜ: Τὰ νεώτερα Hasp (μόνο USB καὶ χρώματος σκούρου μπλέ, μωβ ἤ πράσινου δὲν χρειάζονται driver: ἀνιχνεύονται αὐτόματα)

Σχετικά μέ τὸν Firebird SQL Server:
Οἱ ἐφαρμογές ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server ἀπαιτοῦν στὸν ὑποφάκελο UDF τοῦ Firebird τὴν ἐπέκταση ICAM_FB_Lib.dll. Ἀνάλογα μὲ τὸ ἄν χρησιμοποιεῖται τὴν 32bit ἤ 64bit ἔκδοση, ἀποσυμπιέστε ἀπὸ τὸ ZIP (περιέχει καὶ τὰ  2) τὸ ἀντίστοιχο dll, μετονωμᾶστε το σὲ ICAM_FB_Lib.dll καὶ ἀντιγρᾶψτε το στὸν ὑποφάκελο UDF. ICAM_FB_LIB.zip
Firebird SQL Server: Σελίδα Download Ἔκδοσης 2.1.7 32bit (γιὰ SmartMedicine) ,
 Σελίδα Download Ἔκδοσης 2.5.3 32 ἤ 64 bit (γιὰ SmartLawOffice & Aiakos) & Σελίδα DownLoad ODBC Driver
 


Διάφορες Χρήσιμες Ἐφαρμογές:
Γιὰ ἄνοιγμα PDF ἀρχείων: Τὸ Acrobat Reader  καὶ τὸ πολύ καλό καὶ ἐλαφρύτερο Foxit Reader
Γιὰ Συμπίεση / Ἀποσυμπίεση Winrar
Freeware Office Suite Τὸ πολύ καλό & συμβατό μὲ MsOffice LibreOffice
Γιὰ ἀπομεμακρυσμένη βοήθεια / ὑποστήριξη /σύνδεση στὸν ὑπολογιστή σας Tὸ freeware AnyDesk
Γιὰ δημιουργία PDF ἐγγράφων (PDF Printer Driver) Tὸ freeware PDFCreator
Freeware Editor γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ NotePad Tὸ freeware NotePad++
Ἀρχική Σελίδα
© CP2002NowICAMSoft