Ενδιαφέροντα νέα της ICAMSoft

 

Ιουλ 2018   Ἐπανασχεδίαση Λογισμικοῦ Ἐπιμελητηρίου Εἰκαστικῶν Τεχνῶν ΄Ελλάδος (ΕΕΤΕ) (www.eete.gr)
Απρ 2018   Μείζων ἀναβάθμιση Λογισμικοῦ  Ὀργανισμοῦ Συλλογικῆς Διαχείρισης Ἔργων Εἰκαστικῶν Τεχνῶν & Ἐφαρμογῶν (ΟΣΔΕΕΤΕ) (www.osdeete.gr)
Μαρτ 2018   Ἀνάπτυξη τοῦ Web Portal τῆς ἐταιρείας Διαχείρισης Ἐγγράφων &'Ἑπιδόσεων Kuber (http://www.kuber.gr)
Ιουλ 2016   Ἀνάληψη τοῦ ἔργου μηχανογράφησης τοῦ Μητρώου Δομῶν Στήριξης Ἐπιχειρηματικότητας (http://www.startupincubator.gov.gr/) γιά τό ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης.
Τό ἔργο καλύπτει τήν ἀνάπτυξη τόσο τοῦ ἐσωτερικοῦ πληροφορικοῦ συστήματος γιά τήν τήρηση/διαχείριση τοῦ μητρώου ἀπό τό ὑπουργεῖο ὅσο κάι τήν ἀνάπτυξη τοῦ Web Site γιά τήν online ἐνημέρωση τοῦ συστήματος ἀπό τίς ἐνδιαφερόμενες θερμοκοιτίδες ὅσο καί τήν ἀξιολόγηση τῶν ἴδιων τῶν θερμοκοιτίδων ἀπό τούς χρῆστες τους
Ιαν 2012   Ἀνάληψη τοῦ ἔργου μηχανογράφησης τῆς ἐταιρείας Διαχείρισης Ἐγγράφων &'Ἑπιδόσεων Kuber (http://www.kuber.gr)
Ιαν 2006   Ανάληψη του έργου μηχανογράφησης του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (http://www.seps.gr)
Δεκ 2005   Ενδεικτική αναφορά στον καθημερινό τύπο σχετικά με την ψηφιακή βάση παραδοσιακών οικισμών & διατηρητέων κτιρίων:
http://kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_400850_31/12/2005_168584
Οκτ 2005   Παράδοση του έργου παραπέρα ανάπτυξης της εφαρμογής καταγραφής / παρακολούθησης των παραδοσιακών οικισμών & διατηρητέων κτιρίων με δυνατότητα ταυτόχρονης On line διάθεσης επιλεγμένων στοιχείων της βάσης (& ψηφιοποιημένου οπτικού υλικού) μέσω του intranet του υπουργείου αλλά και του internet.
 • Εφαρμογή Windows -βασισμένη σε Firebird SQL Server-για την πλήρη διαχείριση & συμπλήρωση του Αρχείου, περιλαμβανομένων και των παρακάτω ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών:
  • Ενσωματωμένη δυνατότητα σάρωσης ΦΕΚ & φωτογραφιών αλλά και επεξεργασίας τους πριν την καταγραφή
  • Δυνατότητα αναζήτησης και με βάσει το κείμενο παρατηρήσεων ανεξάρτητα ελληνικής/λατινικής & πεζής/κεφαλαίας γραφής
  • 3tier τεχνολογία που δεν απαιτεί οποιαδήποτε εγκατάσταση (απλά μια συντόμευση στο εκτελέσιμο στον διατεθέντα server) ανά τερματικό.
  • Δυνατότητα λειτουργίας αποκλειστικά μέσω TCP/IP Socket και μάλιστα με κρυπτογράφηση & συμπίεση σε πραγματικό χρόνο όλων των διακινούμενων δεδομένων ώστε να επιτρέπεται η χρήση της εφαρμογής και μεταξύ διαφορετικών κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου με τη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων.
 • Δυνατότητα διάθεσης μέρους των στοιχείων της παραπάνω βάσης μέσω Internet & Intranet, με πληθώρα κριτηρίων αναζήτησης και μέρους του οπτικού υλικού αλλά και των καταχωρημένων σχετικών ΦΕΚ σε μορφή PDF.
  Τα εμφανιζόμενα στοιχεία στο Web ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο από τις πραγματοποιούμενες προσθήκες & αλλαγές των δεδομένων μιας και «πατάνε» πάνω στην ίδια βάση.
Ιούν 2005    Υπογραφή Σύμβασης με το ΥΠΕΧΩΔΕ για την παραπέρα ανάπτυξη της εφαρμογής καταγραφής / παρακολούθησης των παραδοσιακών οικισμών & διατηρητέων κτιρίων με δυνατότητα ταυτόχρονης On line διάθεσης επιλεγμένων στοιχείων της βάσης (& ψηφιοποιημένου οπτικού υλικού) μέσω του intranet του υπουργείου αλλά και του internet.
Μαρ 2005   Ανάληψη της μηχανογράφησης της Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΗ με την εγκατάσταση της 3tier εφαρμογής ΑΙΑΚΟΣ
Οκτ. 2004   Συμφωνία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΟΣΔΕΕΤΕ) για την ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ των εργασιών του με την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ, ΕΡΓΩΝ τους καθώς και της (οικονομικής) κίνησης τους
   
Νοε. 2003   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ του Α' μέρους του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του
   
(24.11.00) :  Συμφωνία με την εταιρεία ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (επίσημου αντιπροσώπου της AutoDesk) για την διάθεση και μέσω του δικτύου της, της εφαρμογής SmartTopo2.
(18.10.00) : Παραδόθηκε η Μελέτη για την ψηφιακή καταγραφή σε  βάσεις δεδομένων των Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων του Ελλαδικού Χώρου συμπεριλαμβανομένου του οπτικού υλικού (φωτογραφίες, τοπογραφικά κλπ) και του θεσμικού πλαισίου που ολοκλήρωσε η ΙCAMSoft για λογαρισμό του Y.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (σχετική σελίδα
ΥΠΕΧΩΔΕ και ICAMSoft)

 

 

Κεντρική Σελίδα ICAMSoft,