>> Δικηγορικές Ἐφαρμογές (Ἔκδοση 4)

Ἀπὸ αὐτὴν τὴν σελίδα μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε update γιὰ ὅσες ἐφαρμογές ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ἐγκατεστημένες.

  1. Κατεβάζετε τὸ ἀρχεῖο ποὺ παραπέμπει τὸ Link καὶ τὸ σώζετε ὁπουδήποτε στὸν δίσκο σας
  2. Τὸ ἀποσυμπιέζετε (εἶναι σὲ μορφή zip) καὶ τὸ ἐκτελεῖτε ἐπιλέγοντας τὸν κατάλογο ποὺ εἶναι ἥδη ἐγκατεστημένη ἡ προϋπάρχουσα ἀντίστοιχη ἐφαρμογή
ID Ἀναβάθμιση σὲ τελευταία ἔκδοση γιά: Link
LAW4S_AS1 ICAMLaw4 Application Server
(κοινός γιά ὅλες τὶς ἐφαρμογές)
ICAMLaw4ApplSrv_Update.zip Law4AS_Setup_Date
LAW4S_1 Smart Law Office 4.x Law4SLO_Update.zip SLO4_Setup_Date
LAW4S_2 Aiakos Law Suite 4.x Law4Aiakos_Update.zip Aiakos4_Setup_Date
LAW4S_3 Law4Bridge 4.x
(μόνο γιὰ ὅσες ἐγκαταστάσεις ἔχουν τὸ module Collection: περιλαμβάνει τὶς ἀνταλλαγές ἀρχείων ποὺ κάθε πελάτης ἔχει προμηθευτεῖ)
Law4Bridge_Update.zip Bridge4_Setup_Date


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ἄν ἡ ἡμερομηνία τῆς νεώτερης ἔκδοσης εἶναι μεταγενέστερη τῆς Ἡμερομηνίας «Νεώτερες Ἐκδόσεις μέχρι:» (μπορεῖτε νὰ τὴν δεῖτε στὴν ἐφαρμογή ποὺ ἔχετε ἤδη, στὴν ὀθόνη Σχετικά στὸ μενού Θέση Εργασίας) ἡ ἐνημερωμένη ἐφαρμογή δὲν θὰ τρέχει...
Ἀρχική Σελίδα
Δικηγορικές Ἐφαρμογές v.4
© CP2002NowICAMSoft