>> Δικηγορικές Ἐφαρμογές (Ἔκδοση 4)

Ἀπὸ αὐτὴν τὴν σελίδα μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε τὸ νεώτερο ἐκτελέσιμο(καὶ μόνο αὐτὸ) γιὰ τίς ἐφαρμογές ποὺ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ἐγκατεστημένες καὶ νὰ ἀντικαταστήσετε χειρκίνητα τὸ προϋπᾶρχον μὲ τὸ νεώτερο ἐκτελέσιμο.

  1. Κατεβάζετε τὸ ἀρχεῖο ποὺ παραπέμπει τὸ Link καὶ τὸ σώζετε ὁπουδήποτε στὸν δίσκο σας
  2. Τὸ ἀποσυμπιέζετε (εἶναι σὲ μορφή zip) στὸν κατάλογο ποὺ εἶναι ἥδη ἐγκατεστημένη ἡ προϋπάρχουσα ἀντίστοιχη ἐφαρμογή: Θὰ σᾶς ἐμφανισθεῖ μήνυμα ἄν θέλετε τὴν ἀντικατάσταση τοῦ πρϋπάρχοντος ἀρχείου (ἐπιλέγξτε Ναί)
ID Τελευταία Ἔκδοση Ἐκτελέσιμου Link
LAW4F_AS ICAMLaw4 Application Server
(κοινός γιά ὅλες τὶς ἐφαρμογές)
ICAMLaw4ApplSrv.zip Law4AS_Date
LAW4F_1 Smart Law Office 4.x Law4SLO.zip SLO4_Date
LAW4F_2 Aiakos Law Suite 4.x Law4Aiakos.zip Aiakos4_Date
LAW4F_3 Law4Bridge 4.x
(μόνο γιὰ ὅσες ἐγκαταστάσεις ἔχουν τὸ module Collection: περιλαμβάνει τὶς ἀνταλλαγές ἀρχείων ποὺ κάθε πελάτης ἔχει προμηθευτεῖ)
Law4Bridge.zip Bridge4_Date


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ἄν ἡ ἡμερομηνία τῆς νεώτερης ἔκδοσης εἶναι μεταγενέστερη τῆς Ἡμερομηνίας «Νεώτερες Ἐκδόσεις μέχρι:» (μπορεῖτε νὰ τὴν δεῖτε στὴν ἐφαρμογή ποὺ ἔχετε ἤδη, στὴν ὀθόνη Σχετικά στὸ μενού Θέση Εργασίας) ἡ ἐνημερωμένη ἐφαρμογή δὲν θὰ τρέχει...


Ἀρχική Σελίδα
Δικηγορικές Ἐφαρμογές v.4
© CP2002NowICAMSoft