Ἐνδιαφέροντα Links
Ἀρχεῖο
Παραδοσιακῶν Οἰκισμῶν
& Διατηρητέων Κτιρίων

στό Υ.ΠΕ.Κ.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Τὸ μέρος τῆς βάσης τῶν Παραδοσιακῶν Οἰκισμῶν & Διατηρητέων Κτιρίων στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. πού εἶναι διαθέσιμο γιὰ το κοινό.
Ἡ ἀναζήτηση γίνεται live στὴν τρέχουσα βάση τοῦ ὑπουργείου μέ πολλά διαφορετικά κριτήρια καὶ ἀπεικονίζει τὰ τρέχοντα δεδομένα.

ΥΓ: Ἄν καί ἔχουν περάσει ἀρκετά χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Web ἐφαρμογῆς ἀπὸ μέρους μας καὶ ἔκτοτε δὲν ἔχει ἐνημερωθεῖ - παρακαλοῦμε κρίνετε τὴν ἐμφάνιση & λειτουργικότητα μέ κριτήρια 1Οετίας - ἡ πρόσβαση στὰ δεδομένα παραμένει πολύτιμη...
Ἔρευνα γιὰ τὸ
Πολυτονικό & τὴν Δυσλεξία στὸ
Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό
Κέντρο
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Τὸ ΑΨΚ τὸ πρωτογνωρίσαμε κατὰ τὴν μηχανογράφησὴ του στὶς ἀρχές τῆς 10ετίας τοῦ 90. Ἑδῶ μποροῦμε νὰ ἔχουμε μιά πρώτη εἰκόνα γιὰ τὴν ἔρευνα ποὺ διεξήγαγε τὸ ἐρευνητικό του τμῆμα γιὰ τὴν τυχόν ἐπίδραση τῆς ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου γραφῆς τῆς γλῶσσας στοὺς μαθητές.
Ἡ μελέτη - μοναδική στὰ 33 χρόνια ἀπὸ τὴν σχετική μεταρρύθμιση - παρουσιάσθηκε στὸ 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο.
Video στο YouTube γιά τὸν
Μηχανισμό τῶν Ἀντικυθήρων
(Με Ελληνικούς Ὑπότιτλους)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Πολλά ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα. Στὸ σχετικό video παραγωγῆς BBC (2012) καταγράφεται ἡ διαδικασία τελικῆς κατανόησης τῆς λειτουργίας τοῦ πρώτου ὑπολογιστή ἀπὸ διεθνή ὁμάδα ἐπιστημόνων* μέσα ἀπὸ τὴν χρήση εἰδικῶν μηχανημάτων ποὺ φτιάχθηκαν γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἔρευνα καὶ μεταφέρθηκαν στὸ Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο.
Βλέποντας το ἀναρωτηθήκαμε τὶ εἶναι ποιό ἐντυπωσιακό: ἡ τεχνολογία τοῦ μηχανισμοῦ αὐτὴ καθ'ἑαυτὴ ἤ τὸ πᾶθος κάποιων ξένων γιὰ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό;

*: Οἱ ἐπιστήμονες προέρχονταν ἀπὸ:

 1. School of Physics and Astronomy, Cardiff University, UK.
 2. Images First Ltd, UK.
 3. Department of Astrophysics, Astronomy and Mechanics, National & Kapodistrian University of Athens, Greece.
 4. Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 5. Centre for History and Palaeography, National Bank of Greece Cultural Foundation, Greece.
 6. National Archaeological Museum of Athens, Greece.
 7. X-Tek Systems Ltd, UK.
 8. Hewlett-Packard Laboratories, USA.
 9. Foxhollow Technologies Inc., USA.
Ἐπέκταση (Add-On)
LibreOffice / OpenOffice
γιὰ Συλλαβισμό & Ὀρθογράφιση
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

AddOn γιὰ τίς Σουίτες Ἐφαρμογῶν Γραφείου LibreOffice & OpenOffice (MsWindows, Linux & MacOS). Μεταξύ πολλῶν ἄλλων λειτουργειῶν προσθέτει στὸ περιβᾶλλον:

 • Ὀρθογράφο Ἀρχαίου Κειμένου
 • Ὀρθό Συλλαβισμό γιὰ Ἀρχαῖο ἤ Πολυτονικό Κείμενο Καθαρεύουσας μὲ ὑποστήριξη σωστοῦ συλλαβισμοῦ στὶς σύνθετες λέξεις π.χ. προσ-έρ-χο-μαι

Πραγματικά ἐκπληκτική δουλειά, δεδομένης τῆς συνθετότητας τοῦ ἀντικειμένου.

Ἀρχική Σελίδα
© CP2002Now ICAMSoft