Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἀρχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν προηγούμενη (2) ἔκδοση τῆς ἐφαρμογῆς...

 


Demo ἔκδοσης 2
Smart Medicine ἔκδοση 2.1.1  [Τελευταία 'Eνημέρωση 3ος 2007]  
Καλυπτόμενες Εδικότητες (ΣΗΜ: ρχικός Κωδικός Εσόδου: 1)
 
Χειρουργικό  
'Oφθαλμιατρικό  
Παιδιατρικό  
γιὰ Ψυχολόγους/Ψυχιάτρους  
Διαφορές μεταξύ ἔκδοσης 1 καὶ 2 (PDF)  
Πρόγραμμα μεταφορᾶς δεδομένων ἀπὸ τὴν ἔκδοση 1 στὴν 2 (ἐκτελέσιμο & ὁδηγίες)  
   
   
 

Κεντρικὴ Σελίδα Smart Medicine
Ἀρχικὴ Σελίδα