>> Μεταφορτώσεις Ἀναβαθμίσεων Διαφόρων Custom Ἐφαρμογῶν

  ΟΣΔΕΕΤΕ  
OSD_AS ΟΣΔΕΕΤΕ Application Server
OSDEETE_AS_Update.zip 29.07.2015
OSD_APPL ΟΣΔΕΕΤΕ Ἐφαρμογή OSDEETE_Update.zip 28.09.2015

  Kuber  
OSD_AS Kuber Application Server
  15.07.2015
OSD_WEB_AS Kuber Web Application Server   15.07.2015
OSD_APPL Kuber Ἐφαρμογή   15.07.2015


Ἀρχική Σελίδα
© CP2002Now ICAMSoft