>> Δικηγορικές Ἐφαρμογές (Ἔκδοση 4)


Οἱ ἀπαιτήσεις τῶν ἐφαρμογῶν εἶναι ἀξιοσημείωτα χαμηλές καὶ εἶναι ὰπίθανο ὅτι θὰ ὰπαιτήσουν ὁποιαδήποτε σοβαρή ἐπένδυση σὲ ἐξοπλισμό.
Ἀκόμη σημαντικότερο ὅμως εἶναι ότι δεν χρειάζεται νὰ "ἀναστατώσετε" τὸ σύστημά σας ἄν ἔχετε ἤδη κάποιο Datacenter, μιᾶς καὶ δὲν δημιουργεῖ ἀνεπιθύμητες παρενέργειες σὲ ἄλλα ἐγκατεστημένα πληροφορικά συστήματα, οὔτε ἐπηρεάζεται ἀπό τυχόν ἀναβαθμίσεις MsOffice, Exchange ή SQL Server, DCOM+ κ.οκ.

SQL (Data) Server Application Server WorkStation
© CP2002NowICAMSoft