Εισαγωγική Οθόνη
Δουλεύοντας μὲ τὸ Smart Medicine
Ἀποδοχή Χρήστη (Ὀθόνη)
Ἀποδοχή Χρήστη
Βασικό Παράθυρο (Ὀθόνη)
Βασικό Παράθυρο
Ἀσθενεῖς
Εἰσαγωγὴ Ἀσθενοῦς
Ἀναζήτηση / Ἐπιλογή Ἀσθενοῦς
Εἰσαγωγὴ στὴ κάρτα Ἀσθενοῦς
Κάρτα Ἀσθενοῦς (Ὀθόνες)
Κάρτα Ἀσθενοῦς
Κάρτα Ἱστορικοῦ Ασθενούς (Ὀθόνη)
Κάρτα Ἱστορικοῦ Ἀσθενοῦς
Οἰκονομικὰ Ἀσθενοῦς (Ὀθόνη)
Οἰκονομικὰ Ἀσθενοῦς
Ἐργαστηριακές Ἑξετάσεις
Κατάλογος Ἐξετάσεων Ἀτόμου  (Ὀθόνη)
Κατάλογος Ἐξετάσεων Ἀτόμου
Κάρτα Ἐργαστ.Ἐξέτασης (Ὀθόνη)
Κάρτα Ἐργαστ.Ἐξέτασης
Ὁμαδική Εἰσαγωγή Ἐξετάσεων Ἀτόμου (Ὀθόνη)
Ὁμαδική Εἰσαγωγή Ἐξετάσεων Ἀτόμου
Ἐπιλογή Κατηγορίας Ἐξέτασης
Χειρουργικές Ἐπεμβάσεις
Κατάλογος Χειρ.Ἐπεμβάσεων (Ὀθόνη)
Κατάλογος Χειρ.Ἐπεμβάσεων
Κάρτα Χειρουργικῆς Ἐπέμβασης (Ὀθόνη)
Κάρτα Χειρουργικῆς Ἐπέμβασης
Ἐπιλογή Εἴδους Ἐπέμβασης
Σωματομετρικά Στοιχεῖα
Κατάλογος Σωματομετρικῶν Στοιχείων  (Ὀθόνη)
Κατάλογος Σωματομετρικῶν Στοιχείων
Κάρτα Σωματομετρικῶν Στοιχείων (Ὀθόνη)
Κάρτα Σωματομετρικῶν Στοιχείων
Διαγράμματα Σωματομετρικῶν Στοιχείων (Ὀθόνες)
Διαγράμματα Σωματομετρικῶν Στοιχείων
Ἐμβόλια
Ἐμβόλια Ἀσθενοῦς  (Ὀθόνη)
Ἑμβόλια Ἀσθενοῦς
Ἐπιλογή Εἴδους Εμβολίου (Οθόνη)
Ἐπιλογή Εἴδους Ἐμβολίου
Ἡμερομηνίες Ἐμβολιασμῶν (Ὀθόνη)
Ἡμερομηνίες Ἐμβολιασμῶν
Παρατηρήσεις σχετικὰ μὲ τὰ Ἐμβόλια
Φακοί Ἐπαφῆς
Κατάλογος Φακῶν Ἀσθενοῦς (Ὀθόνη)
Κατάλογος Φακῶν Ἀσθενοῦς
Φακοί Επαφῆς (Ὀθόνη)
Φακοί Επαφῆς
Ἐκτύπωση Στοιχείων Ἀσθενοῦς (Ὀθόνη)
Ἐκτύπωση Στοιχείων Ἀσθενοῦς
Ἐπισκέψεις Ἀσθενοῦς
Κατάλογος Ἐπισκέψεων (Ὀθόνη)
Κατάλογος Ἐπισκέψεων
Κάρτα Ἐπίσκεψης (Ὀθόνη)
Κάρτα Ἑπίσκεψης
Κάρτα Ἑπίσκεψης Ὀφθλ. (Ὀθόνη)
Κάρτα Ἐπίσκεψης Ὁφθλαλμιατρικοῦ
Συσχετισμένα Ἀρχεῖα (Ὀθόνες)
Συσχετισμένα Ἀρχεῖα
Συσχετισμένες Εἰκόνες (Ὀθόνες)
Συσχετισμένες Εἰκόνες
Ἐπεξεργασία Εἰκόνας (Ὀθόνη)
Ἐπεξεργασία Εἰκόνας
Βασικές Ἐκτυπώσεις
Βασικές Ἑκτυπώσεις (Ὁθόνες)
Βασικές Ἑκτυπώσεις
Γραμματεία
Ἡμερολόγιο (Ὀθόνη)
Ἡμερολόγιο
Ἐπαφὲς
Κατάλογος Ἐπαφῶν (Ὀθόνη)
Κατάλογος Ἐπαφῶν
Κάρτα Ἐπαφῆς (Ὀθόνη)
Κάρτα Ἐπαφῆς
Ἰατροί
Κατάλογος Ἰατρῶν (Ὀθόνη)
Κατάλογος Ἰατρῶν
Κάρτα Ἰατροῦ (Ὀθόνη)
Κάρτα Ἰατροῦ
Κλινικές & Νοσοκομεῖα
Κατάλογος Κλινικῶν (Ὀθόνη)
Κατάλογος Κλινικῶν
Κάρτα Κλινικῆς (Ὀθόνη)
Κάρτα Κλινικῆς
Συνέδρια
Κατάλογος Συνεδρίων (Ὀθόνη)
Κατάλογος Συνεδρίων
Κάρτα Συνεδρίου (Ὀθόνη)
Κάρτα Συνεδρίου
Σημειώσεις
Κατάλογος Σημειώσεων (Ὀθόνη)
Κατάλογος Σημειώσεων
Κάρτα Σημείωσης (Ὀθόνη)
Κάρτα Σημείωσης
Βεβαιώσεις
Κατάλογος Βεβαιώσεων (Ὀθόνη)
Κατάλογος Βεβαιώσεων
Κάρτα Βεβαίωσης (Ὀθόνη)
Κάρτα Βεβαίωσης
Ετικετογράφος
Ἐτικετογράφος (Ὀθόνη)
Ετικετογράφος
Ασθένειες
Διαχείριση Ἀσθενειῶν(Ὀθόνη)
Διαχείριση Ἀσθενειῶν
Κάρτα Ἀσθένειας (Ὀθόνη)
Κάρτα Ἀσθένειας
Κατηγορίες Ἀσθενειῶν (Ὀθόνη)
Κατηγορίες Ἀσθενειῶν
Φάρμακα
Διαχείριση Φαρμάκων (Ὀθόνη)
Διαχείριση Φαρμάκων
Κάρτα Φαρμάκου (Ὀθόνη)
Κάρτα Φαρμάκου
Κατηγορίες Φαρμάκων (Ὀθόνη)
Κατηγορίες Φαρμάκων
Βοηθητικοί Πίνακες
Ἀσφαλιστικά Ταμεῖα
Κατηγορίες Ἐξετάσεων (Ὀθόνη)
Κατηγορίες Ἐξετάσεων
Εἴδη Ἐμβολίων (Ὀθόνη)
Εἴδη Ἐμβολίων
Εἴδη Χειρ/κῶν Ἐπεμβάσεων
Εἴδη Συσχετισμένων Εἰκόνων
Εἰδικότητες Ἰατρῶν
Διαμένει μέ
Ἐπίπεδο Ἐκπαίδευσης
Ἐπαγγέλματα
Ἐργασιακὴ Κατάσταση
Οἰκογενειακὴ Κατάσταση
Κατάσταση Γονέων
Οἰικογενειακὴ Κατάσταση Γονέων
Λοιπά
Σχετικά...
Πρότυπη Κάρτα Ἱστορικοῦ
Τοπικὲς Ρυθμίσεις Ἐφαρμογῆς (Ὀθόνη)
Τοπικὲς Ρυθμίσεις Ἐφαρμογῆς
Τίτλος Ἑπιστολόχαρτου
Πληροφορίες Πινάκων (Ὀθόνη)
Πληροφορίες Πινάκων
Ἀλλαγὴ Κωδικοῦ Πρόσβασης
ἈποΣύνδεση & ἘπαναΣύνδεση
Στατιστικά
Εἰσαγωγή
Ἐπιλογή Εἴδους Νέας Στατιστικῆς (Ὀθόνη)
Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής
Ὁρισμός Κριτηρίων Στατιστικῆς (Ὀθόνη)
Ὁρισμός Κριτηρίων Στατιστικῆς
Διαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν (Ὀθόνη)
Διαχείριση Ὑπολογισθέντων Στατιστικῶν
Ἐμφάνιση Ἀποτελεσμάτων Στατιστικῆς (Ὀθόνη)
Ἐμφάνιση Ἀποτελεσμάτων Στατιστικῆς
Ἁπεικόνιση Στατιστικῶν (Ὀθόνη)
Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν
Ἐπιλογή Στατιστικῆς γιὰ Γραφική Ἀπεικόνιση (Ὀθόνη)
Ἐπιλογή Στατιστικῆς γιὰ Γραφική Ἀπεικόνιση
Διαχείριση
Λήψη Ἀντιγράφων Ἁσφαλείας (Ὀθόνη)
Λήψη Ἀντιγράφων Ἁσφαλείας
Ρόλοι Χειριστῶν
Κάρτα Ρόλου (Ὀθόνες)
Κάρτα Ρόλου
Χειριστές
Κάρτα Χειριστή (Ὀθόνες)
Κάρτα Χειριστἠ
Γενικές Ρυθμίσεις (Ὀθόνη)
Γενικὲς Ρυθμίσεις
Κατάσταση Δικτύου (Ὀθόνες)
Κατάσταση Δικτύου
Παραρτήματα
Συνήθη Εικονίδια & η Χρήση τους
Ἱεραρχικές Λίστες
Προεπισκόπηση Ἐκτύπωσης
Πεδία Ἡμερομηνίας
Ἔνδειξη Ἀλλαγῆς σὲ Φόρμα
Ἐπιλογή Παραθύρου
Γενικές Παρατηρήσεις
Ἀπόπειρα Μεταβολῆς Χρησιμοποιούμενης Ἐγγραφῆς
Παραδείγματα Στατιστικῆς
Κατάλογοι (Ὁμαδοποιήσιμοι καὶ μή)
Προσαρμογὴ Ἐτικετῶν
Χρήσιμες Γραμμογραφήσεις Πινάκων
Πίνακες Ἀτομικῶν Στοιχείων
Πίνακες Επισκέψεων
Αρχεία
Απαιτήσεις Εφαρμογής

© 2003-10 ICAMSoft